Makaleler

Ön Muhasebe Nedir? Detaylı Bilgi

13 Haziran 2015


Ön muhasebe işletmelerde daha çok para ile ifade edilen ve sürekli olarak hareket halinde olan değerlerin takibi amacı ile yapılan muhasebe işlemleridir. Bu işlemlerin kapsamında para ile ilgi olan kasa, çek, stok takibi, banka hesapları, senetler ve müşteriler yer almaktadır.

Tüm bunlar ile ilgili hareketlerin belirli bir sistem temel alınarak düzenlenmesi, takip edilmesi ve yasal süreleri içinde kayıtlarının yapılmasına ön muhasebe denmektedir.

Bu sistemde kullanılan muhasebe yöntemleri genellikler iki şekildedir. Tek taraflı muhasebe sistemi yani basit sisteme ve çift taraflı kayıt sistemi yani bilanço usulü kayıt sistemi yer almaktadır. Ön muhasebenin ilgilendiği alan ise sadece tek taraflı muhasebe kayıt sistemi ile işlemlerin yapılmasını içermektedir.

Genel anlamda ön muhasebe de Müşteri çek ve senetlerinin takibi, İşletme Çek ve senetlerinin takibi, Banka hesaplarının takibi, Kasa hesaplarının takibi, Müşteri yani Cari hesapların takibi, Fatura/ İrsaliye işlemleri ve stok girişlerinin takibi şeklinde takip edilmesi gerekenler belirlenmiştir.

Ön muhasebe işlemleri kayıt sistemlerine evrakların hazırlanmasına yardımcı olmak ve bu bilgi ve belgeleri prosedürlere uygun olarak işlenmesidir. Fatura düzenlenmesi, irsaliyelerin düzenlenmesi, banka hesap ekstrelerinin alınarak ilgili hesaplara işlenmesi, stokların takip edilmesi, müşteri hesaplarının kontrol edilerek mutabakatların sağlanması görevleri tamamen ön muhasebenin görevleri arasında yer almaktadır. Muhasebe mantığının iyi kavranması ve uygulanması ön muhasebe elemanlarının özellikleri arasında aranır.

Yetkili ve bilgili bir ön muhasebeci olabilmek için yukarıda belirtilen tüm işlemlerin nasıl yapıldığı konusunda bilgi sahibi olunmalıdır. Lise ve dengi okul sistemlerinde, yüksek öğrenimlerde ve özel kurslarda ön muhasebe eğitimleri alınarak bu bilgilerin tamamına sahip olunabilmektedir. Tabi kişinin kendini eğitmesi, erken yaşlarda gireceği bir muhasebeci ya da firmanın ilgi departmanında da bu işlemlerin yapılma şekilleri öğrenilmiş olur.

Ön muhasebe elemanların bu işlemleri yapacakları şekil ve tekniklere değinmek gerekir ise;

Nakit ve Kasa Hesabının Takibin Yapılması

Bu işlem özellikle işletmelerde ki nakit akışının takibini sağlamak için mutlaka yapılmaktadır. Kasa defteri ile sağlanan işlemler şirket kasasına giriş ve çıkışların kayıt altına alınması işlemidir. Yapılan tüm tahsilât ve ödemeler kesinlikle kasa defterine girilerek kontrol sağlanmış olur

Müşterilerin yani Cari Hesapların Takibinin Yapılması

Firmaların mal ve hizmet sundukları ya da aldıkları firma ya da kişiler müşteri olarak adlandırılır. Müşterilerin takip edilmesi borç ve alacaklarının takibi anlamına gelmektedir. Cari hesapların takibi ise alıcılar ve satıcılar hesapları altında detaylandırılarak yapılmaktadır.

Fatura ve İrsaliyelerin Düzenlenmesi ve Takibi

Fatura ve irsaliye alınan ve satılan hizmet ve ya malın içeriğini, bedelini, adedini, vergilerini gösteren resmi evraklardır. Mal ve hizmet çıkışlarında fatura ve irsaliyeler şekle ve yasalara uygun olarak kesilmeli ve muhafaza edilmelidirler. Ayrıca alınan faturalarında ilgili hesaplara düzenli şekilde işlenmesi ve evrakların korunması gerekir.

Stokların Giriş Çıkış Takibinin Yapılması

Alınan malların girişlerinin, satılan malların çıkışlarının takip edilebilmesi amacı ile yapılan işlemlerdir. Ayrıca hammadde alımları ve üretim çıktıları içinde maliyet muhasebesi yöntemlerinden yararlanılabilir. Bu şekilde anlık olarak şirketin stokları görülmüş olur.

Çek ve Senetlerin Takibinin Yapılması

İşletmenin sahip olduğu çeklerin çıkışları, müşterilerden gelen çeklerin girişleri yapılarak işlemlerin takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Müşteri alacakları analizi yapılabilir ve borçlar değerlendirilebilir.

Banka Hesaplarının Takibinin Yapılması

Her işletmenin bankada aktif olan hesapları bulunur. Bu hesaplara müşterilerden para yatabilir, firma hesaplarından ödemeler gerçekleştirebilir, ayrıca bankalardan krediler kullanılır ve geri ödemeler yapılır. Tüm bunların işlendiği ve takip edildiği hesaplar ön muhasebenin sorumluluğu altındadır.


Cari Hesap Nedir?

11 Haziran 2015


Bankaların ve firmaların müşterilerinin hesap durumlarını takip etmek amacı ile açtıkları hesaplara cari hesap adı verilir. Genellikle parasal hesapların takip edildiği cari hesaplar, ön muhasebenin takip ettiği ve işlediği hesap grubunda yer alırlar.

Firmalar verdikleri mal ve hizmet karşılığında müşterilerinden para ve kıymetli evrak alırlar. Bu şekilde bir borç alacak işlemi doğar. Bu alacak verecek işlemlerini daha etkin ve güncel şekilde takip edebilmek için cari hesaplar açılır.

Tek düzen hesap planında cari hesaplar altında, satıcılar ve müşteriler şeklinde iki hesap çalışmaktadır. Bu hesaplar firmaya mal ve hizmet alındığında satıcılar hesabı ile karşılığında yapılan ödeme ya da virman şeklinde kapatılmak sureti ile işler. Ayrıca firmanın sunduğu mal ve hizmetten yararlanan müşterilerin aldıkları bu hizmet ve mallar karşılığında ödedikleri ya da ödeyecekleri bedeller karşı hesap ve müşteriler hesabında ilgili cari ile işlem yapılmak sureti ile işler ve kapatılır.

Cari hesaplar illa maddi değerler içeren şekilde kapatılmak zorunda değildir. Müşterimize mal satarken ondan mal da alabileceğimiz için mal girişleri karşılığında bu hesap karşı hesap olarak işletilerek hareket sağlanmış olur. Aynı şekilde tedarikçilerimiz yani satıcılar hesabındaki cari hesaplarda onlara ödeme ve ya mal vererek farklı hesaplar ile karşılıklı olarak kapatılabilmektedir.

Cari hesaplar hesap planlarında aktif varlıklar içinde yer almaktadır. Bu şekilde hareket ederler ve borç alacak durumlarından dolayı kar/ zarar hesaplarında yer alırlar. Cari hesaplar içinde yer alan tüm müşteriler, satıcılar ile yapılan alış veriş işlemleri ilgili karşı hesaba işlenir. Bu şekilde muhasebenin gereği olan karşı ayak hesapları işlenmiş olur.

Muhasebenin temeli her işlemin bir karşı ayağı olduğu mantığı ile işler. Bu mantık iyi şekilde kavranırsa hiç bir şekilde açık verilmez. Yani bir mal sattığınızda karşılığında mutlaka bir işlem ile karşılık vermeniz gerekir. Yani malın bedelini, ya nakit, ya çek, ya senet ya da başka bir mal veya hizmet alarak karşılanması gerekir. Muhasebe bu mantık ile işlenir.

İşlemlerin bu şekilde yapılması ile tüm hesaplar kayıt altına alınabilir. Bu şekilde işlemler iki firma arasında süre giden işlemlerin yapıldığı ve işlendiği bir hesap cetvelidir.

Hızlı şekilde yapılan alacak verecek işlemlerinde firmalar bir alacaklı bir borçlu duruma düşebilirler. Bu yüzden hesapların daha hızlı ve net şekilde yapılarak anlık sonuçların alınabilmesi amacı ile böyle bir hesap şekli geliştirilmiştir. Bu şekilde periyodik olarak yapılan mutabakatlar ile sorunsuz ve hızlı bir şekilde işlemler her iki firma tarafından da takip edilmiş olur.

Bu şekilde ödeme döneminde arada ki fark hesaplanarak borçlu taraf alacaklı tarafa aradaki farkı vadesinden ödeyerek hesabını kapatmış olur. Her iki firma açısından da etkin olarak yardımcı olan cari hesap sistemi muhasebenin bel kemiğini oluşturan hesap sistemlerindendir.

Bankalarda bu sistemi müşterilerinin durumlarını daha net şekilde takip edebilmek için müşterilerinin yatırdığı ve çektiği paraların borç ve alacak olarak işlenmesi ile hesapların takibi kolaylıkla sağlanmış olur.

Her bir bireyin, ya da firmanın etkin olarak hesaplarının takip edilmesinde bu ve benzeri hesap işleyişlerine cari hesap denir. En geniş anlamda tüm bu işlemlerin dönemsel verilerde ve raporların analizinde etkin olarak kullanılmasını da cari hesap özetleri ile sağlayabiliyoruz.

Muhasebe sisteminin etkinliği, maddi ve meta varlıkların ölçümleri için gerekli olan tüm işlemler başka hesaplardan sağlanan veri ve sonuçlar sayesinde en etkin ve kesin olarak kısa sürede elde edilmelerine yardımcı olurlar.


Girişimcilere Destek Veren Kurumlar ve Firmalar?

09 Haziran 2015

Bazı yasal düzenlemeler ile ekonomik hayata daha fazla katılımın olması ile ekonominin canlanacağı ve istihdam sorunun giderilerek ülke ekonomisinde düzelmelerin olması amaçlanmıştır. Bunlar bazen devlet eliyle bazen de kurum ve kuruluşlar eliyle olmaktadır.

Girişimcilerin farklı şekillerde destekleri söz konusudur. Girişimcilerin uygulamak ve hayata geçirmek istedikleri fikirleri ve kurmak istedikleri şirketleri açısından bazı dış desteklerin sağlanması gerekebilir. Bu destekler öncelikle küçük bir yatırım için eş ve akrabalardan olabilir. Ayrıca destekler illa ki nakit olmak zorunda değildir. Farklı destek şekilleri ve yapılandırmaları mevcuttur.

Bunlardan ilki melek yatırımcılardır. Bir fikrinizin gerçekten önemli olduğunu ve artık hayata geçebilecek şekilde yer aldığına bu yatırımcıları inandırabilirseniz bazı yatırımcıların ya da kurumların işinize sermaye koyarak ortak olmalarını sağlayabilirsiniz.

Bunun yanı sıra ülkemizde girişimcilere farklı destekleri devlette vermektedir. Devlet eli ile verilen destekleri dağıtımında etkin rol oynayan kurumların başında KOSGEB gelmektedir. Özellikle girişimcilik destek programları sayesinde girişimcilere fikirlerinde yardımcı olan ve eğitimler vererek onların bilinçlenmesine yardımcı olan kurumlardandır. Bazen devlet geri ödemesiz ya da uzun vadeli olarak KOSGEB eliyle hibe krediler de verebilmektedir. Ya da devletin uygulamada verdiği program, fuar ve ya eleman teşviklerinin yapılandırılmasını ve ödenmesini sağlar.

TOBB Genç Girişimciler Kurulu tamamen genç girişimcileri desteklemek amacı ile kurulmuş bir yardım ve destek kuruluşudur.

Teknopark & Tekno Kent ortaklığı ile Boğaziçi Üniversite, ODTÜ ve İTÜ gibi en önde gelen üniversitelerin özellikle yeni fikirleri ve teknolojik buluşları desteklemek amacı ile kurulmuş kurumdur.

Girişimcilerin ihtiyaç duyduğu fiziksel yatırımların sağlanmasında yardımcı olan kuruluşlardan bazıları ise; Etohum, Girişim Fabrikası, Kuluçka merkezi gibi gönüllülerden oluşan bazı kurumlara örnek olarak verilebilir.

Özellikle girişimcilerin ihtiyacı olan finansman desteğini bulabilecekleri başlıca kuruluşlar ise; Melek Yatırımcılar Derneği, 212 VC, Aksoy İnternet Ventures, Endeavor, Galata Bussines Angels, Golden Horn Ventures, İlab, İnovent, İnventram, İnventures, Labx, Tımar, Turkven, Verusa, Young Turk Ventures gibi oldukça büyük ve etkin firmalar sayılabilir.

Bu firmalar öncelikle yapıları baz alınarak talepleri karşılayabilirler. Bazıları sadece fikir danışmanlığı yaparken, bazıları ise makine ve teçhizat için girişimcilere yardımlarda bulunabiliyor. Ayrıca bu firmalardan yatırım için ödenek alabilmeniz için mutlaka geri dönüşümü yüksek bir fikrinizin olması ve bu fikir için yatırım yapmalarını istemiş olmanız lazım.

Firmalara başvuru yapabilmek için öncelikle fikrinizi enine boyuna açık bir şekilde herkesin anlayacağı dil ile raporlamanız gerekmektedir. Bu işlemler için bazı danışmanlık firmaları kullanılabilir. Fizibilite raporlarının geniş ve kapsamlı olarak düzenlenmesi ve soru işareti kalmayacak şekilde her şeyin net olarak anlatılması gerekmektedir.

Ciddi ve gerçek anlamda iyi bir fikriniz varsa birçok yatırımcı ya da kuruluş fikrinizi destekleyecek şeyler yapacaktır. Bu her şekilde olabilir. Ancak değindiğimiz gibi raporlamaların oldukça iyi yapılması lazım.

Yatırımın maliyeti, işleyişi, süreç ve getirileri gerçek anlamda çok ciddi hesaplanmalı ve gerçekçi olmalıdır. Ancak bu şekilde işi uzmanı olan yatırımcılar sizi ve projenizi destekleyebilir. Bu bakımdan uzman bir kurum ya da kişiden destek almanız doğru fizibilite yapabilmeniz açısından önemlidir. Her açıdan yapılan yatırımların geri dönüşümü ve bu geri dönüş süreci girişicileri destekleyen kurumlar ve firmalar için önemlidir. En somut veriler ise hayalinizi gerçeğe en yakın olarak yansıtan raporlamalardır. Bu açıdan iyi bir fikir ve iyi hazırlanmış raporlar sayesinde etkili ve iyi bir yatırımcı size destek olabilir. Bu şekilde sizlerde fikirlerinizi hayata geçirerek işletme sahibi olabilirsiniz.


Fatura Keserken Dikkat Edilmesi Gerekenler

07 Haziran 2015

Muhasebenin en işlevsel faktörü faturadır diyebiliriz. Tüm denetimin, siparişlerin, kar ve zararın baz alındığı en etkili yazılı kaynak olan faturalarda önem gösterilmesi gereken hususlar vardır.

Bu unsurlardan ilki faturaların basımına ilişkin bilgilerdir. Tüm faturalara vergi dairelerinin yetki verdiği matbaalarca basılmak zorundadır. Bu yetkili matbaaların haricinde başka bir yerde basılan evraklar fatura olarak değer kazanmaz. Maliye Bakanlığınca yetki verilen bu matbaalar şekil bakımında da faturaların uygun olmasını sağlamakla yükümlüdürler.

Faturalar en az üç nüsha basılmalıdır. Kanunlarda belirtilen esaslarda basılan faturalar kesilirken de dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır.

Faturalarda kesinlikle olması ve düzenlenirken dikkat edilecek hususlardan en önemlisi Firmanın bilgileridir. Varsa şirket logosu, unvan, adres, vergi dairesi ve numaranız, iletişim bilgileri gibi firmanın kendine ait bilgilerinin yanında faturayı kestiğiniz müşterinin; firma unvanı, adresi, vergi dairesi ve vergi numarası mutlaka bulunması lazım.

Ayrıca şekil olarak faturalarda; Maliye Bakanlığının Mührü, faturanın kesildiği tarih, fatura seri numarası, satılan malın ya da verilen hizmetin tutarı ayrıca varsa KDV tutarı gibi bilgilerin kesinlikle faturada yer alması gerekmektedir. Seri numarasının nereden başladığı önemli değildir. Yetkili matbaa bunu istediği şekilde kendince kayıtlar ile sağlayabilir.

Faturalar kesilirken yukarıda belirtilen esaslar dikkate alınır ve ek olarak kesilen fatura şirketin kaşesi ile yetkilisi tarafından imzalanmak zorundadır. Faturalarda bulunan seri ve sıra numarası kesinlikle takip etmelidir. Eğer faturalarında bir eksiklik görürseniz hemen vergi dairesine bildirim yapmalısınız. Faturanızı keserken yanlışlık yaparsanız tüm fatura nüshaları üst üste gelecek şekilde "İPTAL" yazısı yazılır ve bu fatura, fatura dosyasına kaldırılarak saklanması gerekir. Yırtılan ya da kullanılmaz duruma gelen faturalarda birleştirilerek bütünleşik olarak yine fatura dosyasında muhafaza edilmesi gerekir.

Kesilen, yırtılan, iptal edilen tüm faturalar kanun gereği 5 (beş) yıl süreli olarak saklanması gereken evraklardandır.

İrsaliye ile malı sevk edilen ve faturası daha sonra kesilecek olan ürünler için fatura kesme süresi irsaliye tarihinden itibaren 7 (yedi) gündür. Eğer irsaliye ay sonunda kesilmiş ve KDV beyannamesi gibi önemli evraklarda raporlama yapılacak ise, fatura 7 gün dolmadan kesilmeli ve beyannameye işlenmelidir.

Faturada bulunması gerekenlerin yazıldığına dikkat ettikten sonra şekil olarak uygun olan faturanızda en üst nüshayı müşterinize, ikinci nüshayı muhasebenize ve son nüshayı da fatura dosyanıza saklamanız gerekmektedir.

2016 yılından itibaren zorunlu hale gelecek olan e-fatura sistemi de aynı şekilde işlemektedir. Şekil olarak hiç bir ayrım olmayan e-faturaların açıklama, müşteri bilgileri, ürün ve varsa KDV bilgilerinin tamamının aynı şekilde bulundurulması zorunludur.

Faturalarınızda TL olarak kesme zorunluluğunuz olmamak ile birlikte yapılan tüm muhasebe kayıtları Türkçe olacağından dolayı, yabancı para birimi ile kesilen bir faturanın tüm detayları, kur bilgisi mutlaka faturanın üzerine not alınması gerekmektedir. Bu şekilde evraklar muhasebeye işlenirken bu bilgi ve kur esas alınacaktır.

Kesilen faturanın kaybolması, yanması ve ya okunamayacak şekilde tahrip olması nedeni ile yeni bir fatura kesilmez. Firmada kalan nüshaların fotokopisi okunaklı olarak çekildikten sonra firma yetkilisi tarafından "aslının aynıdır" ibaresi konarak ya da kaşe vurulması durumunda fatura değer kazanır.

Fatura yerine geçebilen evraklar ise;

Perakende satış fişi, Yolcu biletleri, Yazarkasa fişleri, serbest meslek makbuzları ve gider pusulasıdır.

Fatura kesildikten sonra kaşe ve imza atıldığını belirtmiştik. Bu kaşe ve imza nereye vurulduğunun kanunen bir önemi bulunmamak ile birlikte ticari uygulamada üste vurulan kaşe ve imza açık hesaba verilen faturayı, alta vurulan kaşe ve imza ise kapalı hesap faturasını işaret eder.


Fatura Nasıl Kesilir?

05 Haziran 2015

Fatura kanun ve yönetmelikler ile şekle bağlanmış kıymetli evraklardandır. Fatura kesilirken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bu hususların mutlaka belge içinde yer alması gerekiyor.

Öncelik faturalarda basım şekillerine uygun olarak olması gerekenler vardır ki bunlar Maliye Bakanlığının izin verdiği matbaalarca basılan kıymetli evraklardır. Bu şekillere esasen düzenlenen faturalar kesilirken de dikkat edilmesi gerekir.

Faturalar kesilirken dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir;

Öncelikle faturalar sıra numarasını takip edecek şekilde kesme hazırlanır. Sıra numarası faturanın en önemli takip şeklidir.

Faturada düzenlenme tarihi kesinlikle bulunmalıdır. Bunun haricinde fatura vadeli ise vadenin günü ya da faturanın ödeme tarihi mutlaka olmalıdır.

Faturalarda basılırken firmanın adresi, unvanı, vergi dairesi ve vergi numarası mutlaka bulunmalıdır. Ayrıca fatura ibraz edilirken müşterinin unvanı, adresi, vergi dairesi ve vergi numarası mutlaka bulunması gerekmektedir.

Faturalar satılan mal ya da hizmetin bedelinin tahsili ile ilgili bilgileri veren önemli evraklar olduğundan malın cinsi, tutarı ve varsa KDV si mutlaka içeriğinde yer almalıdır.

Faturalar resmi evrak niteliğinde olduklarından dolayı düzenlenen firmanın kaşesini taşımak zorundadırlar. Fatura düzenlendikten sonra firma kaşesi ve yetkilinin imzası atılmalıdır. Aksi takdirde geçerli olmazlar.

Yasal kullanımda kaşenin nereye vurulduğunun bir anlamı olmaz iken, ticari hayatta açık hesap faturası kesildiğinde faturanın üstüne kaşe ve imza atılırken kapalı hesap faturası yani peşin fatura düzenmiş ise faturanın alt kısmına kaşe ve imza atılır. Bu şekilde faturanın bedelinin alınıp alınmadığı daha net anlaşılmış olur.

Faturalar normal uygulamada Türk Lirası kullanılarak kesilmelidir. Ancak yabancı para ile kesilmeleri gerekiyor ise faturanın açıklama bölümüne faturanın kesilirken alındığı kur temel alınacaktır. Bu şekilde muhasebeleştirilirken TL ye çevrilmiş olacaktır.

Faturalarda şekil ve esaslar bu şekildedir. Bu konulardan birinin ya da bazılarının eksik olması durumunda ise fatura geçersiz olacaktır.

Faturanın yanlış düzenlenmesi gibi bir durumda iptal edilerek, iptal edilen tüm nüshalar fatura klasöründe saklanmak zorundadır. Yırtılma ya da tahrip olan faturalar ise fatura bant ile birleştirilip yine fatura dosyasında saklanmak zorundadır. Kaybolan fatura ve nüshaları ise Maliye Bakanlığına verilecek beyanname ile belirtilmesi zorunludur.

Bunların haricinde kestiğiniz faturalar en az üç nüsha olarak düzenlenmeli, en üst nüsha alıcıya yani müşteriye verilmeli, ikinci nüsha işlem görmek üzere muhasebe bölümüne, en altta ki nüsha ise fatura dosyasında saklanmak üzere muhafaza edilmelidir. Kesilen ve diğer işlemler ile dosyaya ayrılan tüm faturalar gereği en az beş yıl boyunca saklanması zorunlu evraklardandır.

Fatura ile aynı işlem gören bazı evraklarda bulunmaktadır.

Bu evraklara kısaca değinmek gerekirse; serbest meslek makbuzu, gider pusulası, yazar kasa fişi ve otobüs biletleridir. Bu belgelerde de tarih, tutar ve KDV oranlarının belirtilmesi zorunlu olarak aranan bilgilerdendir.

Faturalar şekil esasına bağlı olduğundan basımından kullanım sonrasında ki beş yıllık süre zarfında sürekli olarak denetime tabi tutulabilirler. Bu gibi durumlarda istenildiğinde evraklar ile birlikte vergi dairesi ve ya müfettişlere sunulması zorunludur. Esas kabul edilen yazılı belgelerdir.

Bunların haricinde alıcının faturayı kaybetmesi, eline ulaşmaması ve ya okunamayacak şekilde tahrip olması durumunda firmada kalan nüshanın fotokopisi okunaklı olarak çekilir imza ve kaşelenerek, "aslı gibidir" kaşesi vurulması ile yine faturanın kullanılacağı belgeler şeklinde ibraz ve esas alınabilir.

Faturalar irsaliyeli ve irsaliyesiz olmak üzere ikiye ayrılırlar. İrsaliyeli fatura malın taşınmasında sadece fatura ile yeterlidir. Ancak irsaliyesiz fatura bağlı olduğu irsaliye tarihinden en geç 7 gün içinde kesilmesi gerekmektedir.


Mesele Çok Kazanmak Değil Ne Kazandığını Bilmek

20 Mayıs 2015

Mesele Çok Kazanmak Değil Ne Kazandığını Bilmek

                Ekmek kapılarımız olan işyerlerimiz hayatımızın devamı için muhtaç olduğumuz kurumlardır. Bu kurumların devamlılığı bizim için önemlidir. Çünkü buradan kazanacağımız parayla ihtiyaçlarımızı alırız ve hayatımızı idame ederiz. Bu gerekliliği sağlarken nizami koşullar çerçevesinde paramızı kazanmamız gerekir. Gelir giderlerimizin kaydedilmesi gerekir. Bu kayıt sürecine ise ön muhasebe adı verilmektedir. Bu süreçte en büyük yardımcılarımız ise bilgisayar destekli programlar olmaktadır. Yardım alacağımız bu yazılımların pek eski bir geçmişi olmasa da, bulundukları günden beri sundukları hizmet sayesinde artık daha kontrollü bir ticaret yapabilmekteyiz. 

Programların artıları ve eksileri

·         Muhasebe yazılımı sayesinde her türlü işlem kayıt altına alınabilir. Vergide bu kayıtlar çok işinize yarar.

·         Sadece kayıt işlemi için kullanılmayan muhasebe programı ile ayrıca depo takibi ve borç takibi gibi işlemlerinizi de yapabilirsiniz.

·         Ön muhasebe programı ile deponuzda eksik olan ürünleri kontrol ederek yeni ürünlerin siparişini verebilirsiniz.

·         Bir ön muhasebe yazılımının tek eksisi ise işlemleri yaparken bilgisayara bağımlı olduğunuz için elektrik kesintisi anında gerçekleşen işlemleri bir yere not etmek zorunda olmanızdır.

İşinize odaklanın

                Muhasebe işlemleri bilgisayar destekli programlar üzerinden yaptığınız zaman, zamandan ciddi oranda bir kazanç sağlarsınız. Oldukça kullanışlı ve hızlı olan bu programlar ile artan zamanınızı işinize odaklanarak kullanabilirsiniz. Bu sayede satışlarınız, dolayısıyla da gelirlerinizi arttırmanız mümkündür.

                Bu programlar şirketinize iyi gelecek. Düzenli tutulan kayıtlar sayesinde maddi anlamda bir açık olmayacak, işler de zaman tasarrufu ile odaklanmanız sonucu daha da güzel olacak. İnternet üzerinden muhasebe işlemlerinizi yapan EMuhasebe sayesinde de bu konularla ilgilenmeden keyfinize bakabileceksiniz. Böylesine kolay bir işlem varken neden elle kayıt tutasınız ki? İşiniz ne olursa olsun, teknolojinin bu nimeti işinize iyi gelecek.

   


Paranızı Kontrol Altına Alın

18 Mayıs 2015

Paranızı Kontrol Altına Alın

                İş yerlerimizde yapılan harcamalar ve satışlardan elde edilen gelirlerin kontrol altında tutulması gerekir. Çünkü bir süre sonra kontrolsüzlük sonucu hesaplar karışacak ve büyük bir maddi açık meydana gelebilecektir. En basitinden dükkânımızda elde ettiğimiz karı tam olarak belirlemek mümkün olmayacaktır. Bu kontrol işlemleri sürecinin tamamı muhasebe olarak adlandırılmaktadır. Tüm bu sürecin başlangıcını kapsayan muhasebe dalına ise ön muhasebe adı verilmektedir.

Muhasebenin işleme mekanizması

                Muhasebe en kaba tabiriyle iş yerinde gerçekleşen girdi ve çıktıların kayıt altına alınarak ay sonunda bir bilançonun çıkarılmasıdır. Her ne kadar, aldığını sattığını yazmak gibi algılansa da, çok önemli bir süreçtir. Tecrübeli ve bilgili kişiler tarafından icra edilmesi gereken muhasebede yapacağınız en ufak bir hata maddi olarak bir açık meydana getirebilir ve bunun sonuçları çok ağır olabilir.

Muhasebe elemanlarının en büyük yardımcıları

                Muhasebe elemanlarının bu kayıt tutma sürecinde yararlandıkları bilgisayar destekli muhasebe programı ile işler daha da kolaylaşmaktadır. Kayıtlar el ile yapıldığı zaman silinme, okunamama gibi sorunlar baş gösterir. Kullanılan muhasebe yazılımı ile bu tür insan kaynaklı hatalar ortadan kalkmaktadır.

                Ön muhasebe programının hesap kontrolün yanı sıra bir diğer işlevi de depo kontrolüdür. Depoya giren malzeme çeşidi ve sayısı, hangi müşteriye hangi üründen ne kadar gittiği, sonuçta depoda hangi üründen kaç tane kaldığı gibi şeyler de kontrol edilebilir. Bu program sayesinde iş yerinde çalışanların iş yükü de azalmış olmaktadır.

Ön muhasebe yazılımını kullanabilmek için gerekli sertifikanız olması şarttır. Bu sertifikaya sahip olmayan iş yeri sahipleri muhasebe kayıtları ile ilgilenmesi için fazladan bir eleman almak zorundadır. Ancak  EMuhasebe programı ile bu işçiyi almanıza gerek kalmayacak, o işçiye vereceğiniz maaş da cebinizde kalacaktır.


İşletmeler İçin Ön Muhasebenin Önemi

08 Nisan 2015

Her alanda işlerin belirli bir düzen içinde ilerlemesini isteriz. Eğer bir işletme sahibiyseniz bu durum sizin için daha da önemli bir hal almaktadır. İşletmeye giren çıkan paranın takibi hem sizin hem de orada çalışanlar için ve onların ödemeleri için büyük bir önem teşkil etmektedir. İşletme de görülen ufacık maddi bir açık orada çalışan bütün herkesi etkileyerek işletmeyi çıkmaza sürükler. Bu yüzdendir ki her işletmenin bu gibi işlemleri takip eden kendine ait güvenli personelleri bulundurduğu muhasebe vardır.

Ön Muhasebe Ve İşletmeler

Muhasebe işlemleri ile ilgilenen kişilerin altında da ön muhasebe adı verilen ve muhasebeye yardım destekte bulunan alt bir takım mevcuttur. Sonuç olarak bir muhasebeci şirketin bütün bu işlemlerine anında yetişemez bu yüzden ön muhasebeciler gereken evrakları düzenli bir şekilde tutarak ona ait grafikler çıkararak muhasebeye bildirir ve bu sayede işlemler kolay bir şekilde ilerler. Bir işletme de sadece ön muhasebecinin bulunması tabi ki yeterli değildir. Ön muhasebecinin olduğu yerde muhasebeye de gerek duyulmaktadır.

Son zamanlarda ortaya çıkan muhasebe programları işletmeler için büyük bir yarar sağlamaktadır. Ayrıca ön muhasebe yazılımı gibi bir durumunda eklenmesi ile her türlü çıkarılan grafik, işletmenin maddi kaynakları, gelirleri ve giderleri buna benzer birçok konu emuhasebe sayesinde düzenli bir şekilde tutularak hiçbir karışıklığa sebep olmadan hallolmaktadır.

Ön Muhasebe Ne İş Yapar?

·         İşletmenin cari hesap takibi

·         Fatura veya irsaliye işlemlerinin tümü

·         Stokların işletmeye giriş çıkış takipleri

·         Kasa ya da banka hesaplarının takibi

·         Müşterilerden alınan ya da verilen çek ve senetlerin takibi

·         Raporlama vb konular ön muhasebenin yapmış olduğu işlerdendir.


İşletmede Parasal Değerler

06 Nisan 2015

İşletmelerde Parasal Durumu Takip Eden Birim

Küçük ya da büyük her işletme mal ya da hizmet giriş çıkışlarını, işletmeye giren ya da çıkan para oranlarını ve buna benzer maddi kaygı güden durumları düzenli bir şekilde takip etmek isteyerek ileride karşılaşılabilecek problemlere karşı kayıt altına alma gereği duyar. Bu durumlar ile ilgilenen ve her şirkette bulunan muhasebeciler vardır. Bu muhasebe işlemlerine yardım eden ön muhasebe altında çalışan personeller de bulunmaktadır.

Ön muhasebe de yanı bir muhasebe gibi her konu ile ilgilenir fakat şirketlerde sade ön muhasebecilerin bulunması yeterli olmaz. Buna bağlı olarak iki tarafta birbirine bağlı bir durumda yakın ilişkiler ile çalışır. Her türlü bilgiden birbirlerinin haberi olur.

Son zamanlarda gelişen teknolojinin da katkısıyla bu maddi işlemleri kolay bir şekilde takip etmek adına ön muhasebe programları ve ön muhasebe yazılımları geliştirilmiştir. Bu alanda kolaylık için insanlar bunları tercih ederek günlerce uğraştıkları işlemleri daha kolay bir sürede halledebilir duruma geldiler.

Ön Muhasebe Ne İş Yapar?

·         İşletmeye dahil olan mal, malzeme ve hizmet irsaliyesinin düzenli bir şekilde tutulması ve muhafaza edilmesi.

·         Satıcıya çek, senet vb. ile yapılan ödemelerin makbuzlarının mutlaka alınarak saklanması.

·         Malzemelerin alındığı yer ile sürekli irtibata geçilerek olacak olan bir kusurda ürünün takibi.

·         İşletmeye alınan demirbaşların listesinin takibi

·         Rapor alan personelin raporlarının toplanması.

·         Resmi kurum ve kuruluşlardan gelen yazıların işletmeyi ilgilendiren kısımlarının muhasebeye zamanında bildirilerek gereken yerlerin bilgilendirilmesi.

·         Bankalar ile yapılan işlemlerde alınan belgelerin muhasebeye ulaştırılması.

·         Muhasebe ile sürekli bir bağlantı içinde olup her türlü bilginin sorulması, bir konunun düzenli bir şekilde iletilmesi, bir dosyanın ya da evrakın gönderilmesi.


Bilgisayar Ortamında Düzenli ve Sistemli Muhasebe Kaydı

04 Nisan 2015

Bir şirketin stok giriş ve çıkış, cari hesap işlemleri, banka ve kıymetli evrak hareketleri gibi işlemlerinin takip edildiği sistematik yapıya ön muhasebe adı verilir. Her işletmenin en stratejik noktalarından birisi olan muhasebenin düzen içinde ve hatasız olarak yürütülmesini sağlayan muhasebe programı ile işletmenin bir dönem boyunca elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı tüm giderlerin sonucunda dönem karı ve zararını görebilirsiniz.

Sistemli, Kontrollü ve Verimli Kayıt Tutumu

Müşterilerinizin hareketlerini muhasebe yazılımı ile düzenleyerek borçlu olan müşterilerinizi ve alacaklı olan tedarikçilerinizi rahatlıkla izleyebilirsiniz. İstediğiniz ölçütlere göre hesap raporlarını ve hesap hareketlerini sorgulayarak çıktılarını alabilirsiniz. Web tabanlı ön muhasebe yazılımı ile web bağlantısı olan akıllı telefon, tablet ve ya dizüstü bilgisayar ile internete bağlanarak tüm muhasebe işlemlerini her an takip edebilirsiniz. Parasal verilerinizin bir arada olmasını sağlayarak işlemlerinizi sistemli, kontrollü ve verimli bir şekilde yapmanıza yardımcı olan ön muhasebe programı ile dosyalarınız arasında istediğiniz bilgilere ulaşırken değerli vaktinizi kaybetmezsiniz. Hem küçük hem büyük şirketlerin kullanımı için uygun olan bu programlar ile dosyalarınıza ofis içinden ve ya ofisinizin dışından istediğiniz yerden erişebilirsiniz.

EMuhasebe şirketinizi internet ortamı üzerinden yönetmenizi sağlayarak, ofise olan bağımlılığı azaltır ve çeşitli noktalarda da personel çalıştırmanıza olanak sağlar. Ayrıca detaylı raporlar ile ticari faaliyetlerinizi anlık olarak izleyebilir ve hiçbir muhasebe bilginiz olmasa bile kolay ve anlaşılır yazılımı sayesinde tüm ticari işlemlerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz.

Sanal ortamda karar alma ve kontrol fonksiyonlarında kullanılabilir. Birinci ve ikinci sınıf tüm ticari işletmelerin tutmak zorunda oldukları muhasebe kayıtları, teknolojinin ve sanal âlemin gelişmesi ve yaygınlaşması sonucunda bilgisayar ortamında daha güvenli ve açıklayıcı şekilde tutulabilmektedir.


Arşiv